fbpx

KTC JCB PLATINUM

สนุกกับ Japanese Lifestyle เที่ยวสนุก ช้อปสนั่น

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

สิทธิพิเศษที่มากกว่า จาก KTC JCB PLATINUM

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 

2 เท่าแบบไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด
เมื่อช้อป ชิม ชิลล์ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น

สิทธิพิเศษและบริการต่างๆ

สำหรับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น พร้อมส่วนลดอีกมากมาย
ให้ทุกทริปญี่ปุ่นเป็นทริปสุดประทับใจ

แบ่งจ่ายรายการซื้อสินค้า/บริการ

ด้วย KTC FLEXI ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ระบุว่าร่วมรายการแบ่งชำระ 0%

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • ค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินต่างประเทศ ไม่เกิน 2%

 • บริการเลานจ์ที่สนามบินในญี่ปุ่น 28 แห่ง, ฮ่องกง, เกาหลี, สิงคโปร์, จีน และฮาวาย

 • บริการห้องรับรองที่ JCB Plaza Lounge ใน 9 ประเทศ และบริการเลขาส่วนตัวผ่าน JCB Plaza ทั่วโลก

 • แบ่งจ่ายรายการซื้อสินค้า/บริการ เดือนถัดไปที่ KTC FLEXI by PHONE อัตราดอกเบี้ย 0.80% สูงสุด 10 เดือน และพิเศษกว่าด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.69% สำหรับรายการใข้จ่ายที่ญี่ปุ่น

 • ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 8,000,000 บาท/ครั้ง และคุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

 • ส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 4% ที่ KTC World Travel Service ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ktcworld.co.th

คะแนนสะสม

ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ประเทศญี่ปุ่น (ไม่จำกัดยอด
รับคะแนนสะสมสูงสุด)

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่า

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ

0% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท

อัตราดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี

บริการวงเงินฉุกเฉิน

100% ของยอดคงเหลือขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน
อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 3%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรีไม่มีเงื่อนไข ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

สมัครบัตรเสริม

4 ใบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

Start typing and press Enter to search