fbpx

KTC VISA SIGNATURE

สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า ตอบทุกความต้องการได้มากกว่า จาก KTC

รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ไม่รวม VAT) เพื่อสิทธิพิเศษที่มากกว่า

สิทธิพิเศษที่มากกว่า จาก KTC VISA SIGNATURE

ประกันการเดินทาง

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท พร้อมบริการประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสีย และสูญหาย จากการเดินทางสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

รับคะแนนสะสม

 KTC FOREVER REWARDS สูงสุด 2 เท่า สำหรับทุกการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายเป็นคะแนน

สะสม ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสูงสุด สะสมเท่าไรก็ได้ ไม่จำกัดยอด เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • คะแนนมีค่าแลกได้หลากหลาย แลกได้หลากหลายทั้งกิน ช้อป เที่ยวไม่จำกัดยอดรับคะแนนสูงสุด สะสมเท่าไรก็ได้เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
 • สิทธิพิเศษกับ Visa Signature ได้มากกว่า ได้ทั่วโลก
 • สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลก 900 แห่ง
 • ส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถแบบ self-drive ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรือ อัพเกรดรถ 1 ขั้น และรับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards จาก Hertz
 • รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับ Standard Rates รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับ International Leisure Rates และรับบัตรสมาชิก Avis Preferred Membership จาก Avis
 • สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
 • เพลินกับสินค้าราคาปลอดภาษี Chic Outlet Shopping® 9 แห่ง และส่วนลดถึง 60% ตลอดปี กับคอลเลคชั่นฤดูกาลที่ผ่านมา ของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับโลก
 • บริการ Airport Limousine รับส่ง จาก/ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการ Fast Track และบริการรถกอล์ฟไฟฟ้า (Buggy) ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ห้องรับรองที่สนามบิน Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี
 • รับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 5% และประกันท่องเที่ยว 20% ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE ที่ www.ktcworld.co.th
 • บริการเลขาส่วนบุคคล ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ KTC SIGNATURE LINE 02-123-5444

คะแนนสะสม

ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

**รับคะแนนสะสมสูงสุด 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

วงเงินสูงสุด

5 เท่า

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท

อัตราดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี

บริการวงเงินฉุกเฉิน

100% ของยอดคงเหลือขณะนั้น
หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน
อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 3%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
บัตรเสริม ฟรีเฉพาะบัตรใบที่หนึ่งและสอง ใบที่สามขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ใบ

สมัครบัตรเสริม

4 ใบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  รายได้ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
advertisement
advertisement

Start typing and press Enter to search