fbpx

KTC X VISA SIGNATURE

6-ktc-x-visa-signature-card-1

ให้ชีวิตมีแต่คำว่า มากกว่า

รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ไม่รวม VAT) เพื่อสิทธิพิเศษที่มากกว่า

สิทธิพิเศษที่มากกว่า จาก KTC X VISA SIGNATURE

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

สูงสุด 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และทุกการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

รับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

5% และประกันท่องเที่ยว 20% ที่ KTC WORLD TRAVEL SERVICE ที่ www.ktcworld.co.th

ประกันการเดินทางวงเงินคุ้มครอง

สูงสุด 20,000,000 บาท พร้อมบริการประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสีย และสูญหาย จากการเดินทางสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายเป็นคะแนนสะสม ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสูงสุด สะสมเท่าไรก็ได้ ไม่จำกัดยอด เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
 • คะแนนมีค่าแลกได้หลากหลาย แลกได้หลากหลายทั้งกิน ช้อป เที่ยว
 • ห้องรับรองที่สนามบิน Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี
 • สิทธิพิเศษกับ Visa Signature ได้มากกว่า ได้ทั่วโลก
 • สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลก 900 แห่ง
 • ส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถ self-drive ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรือ อัพเกรดรถ 1 ขั้น และรับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards จาก Hertz
 • รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับ Standard Rates รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับ International Leisure Rates และรับบัตรสมาชิก Avis Preferred Membership จาก Avis
 • สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ
 • เพลินกับสินค้าราคาปลอดภาษี Chic Outlet Shopping® 9 แห่ง และส่วนลดถึง 60% ตลอดปี กับคอลเลคชั่นฤดูกาลที่ผ่านมา ของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับโลก
 • บริการ Airport Limousine รับส่ง จาก/ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการ Fast Track และบริการรถกอล์ฟไฟฟ้า (Buggy) ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • บริการเลขาส่วนบุคคล ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ KTC SIGNATURE LINE 02-123-5444

คะแนนสะสม

ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

**สูงสุด 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีวันหมดอายุ

วงเงินสูงสุด

5 เท่า

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท

อัตราดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี

บริการวงเงินฉุกเฉิน

100% ของยอดคงเหลือขณะนั้น
หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน
อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 3%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีเฉพาะบัตรใบที่หนึ่งและสอง บัตรเสริม ใบที่สามขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ใบ

สมัครบัตรเสริม

4 ใบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย  (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
advertisement
advertisement

Start typing and press Enter to search