fbpx

BLUE DIAMOND VISA SIGNATURE

สะสมคะแนนง่ายๆ แลกของรางวัลถูกใจ

รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาท หรือกรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน ต้องไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท *ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมถึง 200,000 บาท

สิทธิประโยชน์หลัก

อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์

แบ่งชำระรายเดือน รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ สามารถขอใช้บริการได้ที่ Blue Diamond Contact center 0-2217-5557

รับคะแนนสะสมเพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

 • รับคะแนนสะสม x4 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับคะแนนสะสม x3 เมื่อใช้จ่ายในหมวดการท่องเที่ยว
 • รับคะแนนสะสม x2 เมื่อใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร
 • รับคะแนนสะสม x1 เมื่อใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2.5% ที่สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ภายใน 1 รอบบัญชี

นับจากวันที่ทำรายการ (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดไม่เกิน 155 บาทต่อรอบบัญชี)

 • ยอดชำระค่าน้ำมัน ผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 3.1%
 • ยอดชำระค่าน้ำมัน ผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน ตั้งแต่
  5,001 – 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 1.5%

 

 • รับความสะดวกสบายกับเอกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Miracle Lounge ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง ทั่วโลก บริการให้ข้อมูลและสำรองบริการ, ช่วยเหลือด้านการเดินทาง, ข้อมูลด้านการแพทย์ ฯลฯ โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน Blue Diamond Contact Center
 • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินสูงถึง 20 ล้านบาท ทั้งท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทาง โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

คะแนนสะสม

ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม T-Rewards

อายุคะแนนสะสม

5 ปี (นับจากวันที่มีการสรุปยอดบัญชี)

วงเงินสูงสุด

สูงสุด 2-5 เท่า

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

55 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท

อัตราดอกเบี้ยค้างชำระ

18% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรีไม่มีเงื่อนไข ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก 4,000 บาท/ปี *ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมถึง 200,000 บาท (ฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก)

บัตรเสริม ฟรีตลอดการเป็นสมาชิกของบัตรหลัก

บริการวงเงินฉุกเฉิน

100% ของวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง 3%

สมัครบัตรเสริม

4 ใบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำหรับชาวไทย ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/เดือน หรือกรณีใช้เงินฝากค้ำประกัน ต้องไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
 • สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

ผู้เป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

บุคคลธรรมดา พนักงานบริษัท/ข้าราชการ ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
advertisement
advertisement

Start typing and press Enter to search