fbpx

บัตรเครดิต ขอเพิ่มวงเงิน ยังไง รอกี่วัน ควรพิจารณาอะไรก่อน

 In บทความ

บัตรเครดิต ขอเพิ่มวงเงิน ยังไง ต้องรอกี่วัน

บัตรเครดิตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายในการใช้จ่าย แต่วงเงินที่ธนาคารกำหนดให้อาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในบางช่วงเวลา การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร วันนี้เราจะพามาดูกันว่าโดยทั่วไป บัตรเครดิต ขอเพิ่มวงเงิน ยังไง รอกี่วัน มีอะไรที่ต้องพิจารณาก่อนขอเพิ่มวงเงินบ้าง

วงเงินบัตรเครดิต คืออะไร ?

วงเงินบัตรเครดิต หมายถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ วงเงินนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยหลักๆ ธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ของผู้สมัครเป็นสำคัญ

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมี 2 แบบหลัก ๆ ดังนี้

 1. การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร เป็นการขอเพิ่มวงเงินแบบถาวร ไม่มีกำหนดระยะเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตเป็นประจำ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากขึ้น
 2. การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว เป็นการขอเพิ่มวงเงินแบบมีกำหนดระยะเวลาสั้นๆ ธนาคารจะพิจารณาอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเป็นการชั่วคราว เช่น มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เมื่อครบกำหนดเวลา วงเงินก็จะกลับสู่วงเงินเดิม

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

ก่อนตัดสินใจขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต มีสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ ดังนี้

 1. รักษาประวัติเครดิตให้ดี การมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จ่ายตรงเวลา ไม่มียอดค้างชำระ จะเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงิน เนื่องจากธนาคารจะเห็นว่าคุณมีวินัยทางการเงินและมีความสามารถในการชำระหนี้
 2. วางแผนขอเพิ่มวงเงินอย่างรอบคอบ การขอเพิ่มวงเงินเท่ากับการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้จ่าย ดังนั้นต้องวางแผนให้ดี ไม่ควรขอวงเงินเพิ่มมากเกินความจำเป็น เพราะอาจทำให้มีภาระหนี้เกิน กว่าจะรับไหว ควรเพิ่มเล็กน้อยจากวงเงินเดิม ให้เพียงพอกับความต้องการจริง เพื่อสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด ก่อนขอเพิ่มวงเงิน ต้องคำนวณรายรับ-รายจ่ายให้แน่ชัดว่ามีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มเติมหรือไม่ อาจต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อให้สามารถรับภาระได้ เพราะหากมีปัญหาในการจ่ายชำระ จะส่งผลกระทบต่อเครดิตในระยะยาว

บัตรเครดิต ขอเพิ่มวงเงิน ยังไง รอกี่วัน ?

ระยะเวลาในการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

 • ประเภทการขอเพิ่มวงเงิน
 • การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว (ระยะสั้น) ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 7-14 วันทำการ เนื่องจากเป็นการขอเพิ่ม-ชั่วคราวเท่านั้น
 • การขอเพิ่มวงเงินถาวร ใช้เวลาพิจารณานานกว่า ประมาณ 14 วันทำการ เพราะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติอย่างละเอียด
 • ช่องทางการยื่นขอเพิ่มวงเงิน
 • ยื่นผ่านสาขาธนาคาร ใช้เวลารอพิจารณาน้อยกว่า ประมาณ 7-10 วันทำการ
 • ยื่นออนไลน์ ใช้เวลารอมากกว่า ประมาณ 10-15 วันทำการ
 • ประวัติเครดิตและสถานะทางการเงินของผู้ขอ
 • หากมีประวัติเครดิตดี มีรายได้เพียงพอ อาจใช้เวลารอพิจารณาน้อยกว่าปกติ
 • หากประวัติเครดิตไม่ดีนัก หรือมีรายได้ไม่แน่นอน อาจต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติ

คงพอได้คำตอบแล้วว่า บัตรเครดิต ขอเพิ่มวงเงิน ยังไง รอกี่วัน มีอะไรที่ควรพิจารณาบ้าง โดยสรุปคือหากคุณมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเร่งด่วน การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านสาขาน่าจะเร็วที่สุด แต่หากไม่เร่งด่วน การขอเพิ่มวงเงินถาวรน่าจะเหมาะสมกว่า เพื่อให้มีวงเงินถาวรสำหรับใช้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ แนะนำให้หยุดขยายวงเงินหากได้นำไปใช้ได้ตามความต้องการในช่วงนั้นๆแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดโอกาสก่อหนี้โดยไม่จำเป็นในอนาคต

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search